Vi ønsker dere velkommen til møte om maissesongen 2022.

Foreløpig program:

 • 10.30 – 11.15
  • NLR; "Oppsummering av sesongen, forsøksresultater"
 • 11.15 – 12.00
  • LG , Andreas Andersen; "Forsøksresultater fra Estland, Sverige og Danmark, samt nye sorter"
 • 12.00 – 12.30
  • Lunsj
 • 12.30 – 13.00
  • GrovfôrTeam; "Økonomi, avling og fôranalyser"
 • 13.00 – 14.00
  • TINE, Harald Volden; "Fôring med mais"

Det er begrenset med plasser til å delta fysisk. Maks 50 stk.

Husk derfor å melde deg på!