Tema:

Mekanisk og kjemisk ugrasregulering i eng og beiter.

Ved Anders Gjerlaug, Bayer.

Gratis for medlem! Ikke medlem 350kr.

Meld deg på, og få møtelenke på e-post.

Velkommen!

Sproyting eng