Fangvekster har mange gode egenskaper og blir mer og mer populært i kornproduksjon, både som vår- og høstsådd variant.

I dette foredraget får du gode tips om hvordan med størst mulig sikkerhet kan etablere fangvekster med godt resultat, uten å få avlingsreduksjon i kornet. I dette webinaret vil rådgiver Silja Valand fra NLR Viken presentere temaet.

Kornprogrammet