I Lunsj med fag 22. mars vil vi snakke om gjødsling av korn. Både av miljømessige og økonomiske hensyn er det viktig å ha et bevisst forhold til innsatsfaktoren. Hør rådgiver Ingvild Evju fra Norsk Landbruksrådgiving Viken sine råd om gjødsling av korn for sesongen 2023.

Klikk her for å bli med på møtet

Lunsj med fag gjodsling av korn 22 mars