Velkommen til våronnmøte!

Sted: Bøndenes hus Skotterud

Ingen forhåndspåmelding, bare å møte opp!

På programmet:

Sortsresultater i korn

Gjødsling til korn

Nytt om plantevern

Jordsmonnkartlegging i området

Grovfordyrking

Kalking

Priser:

Medlem: Gratis, dekkes av medlemskontingent.

Ikke medlem 350kr.