Tema: Plantevern i korn og potet

Møtet er et samarbeid mellom Norwegian Agro og Norsk landbruksrådgiving