Velkommen til et hyggelig fagmøte om sprøyteteknikk, dyser og veiledere. Jan Karstein Henriksen fra NLR Agder kommer. Han har testet og utført forsøk med ulike lavavdriftsdyser i flere kulturer.

Program:

  • Regelverk for avdriftsreduksjon og sprøyting nært vann
  • Krav til sprøytekvalitet mot ulike skadegjørere
  • Tester og forsøk med ulike lavavdriftsdyser mot ugras og ulike skadegjørere i større bestand


IMG E8431 Rolf Einar Kordal
Jan Karstein Henriksen fra NLR Agder
  • Råd for optimal sprøyteteknikk som gir god virkning og lite avdrift til ulike sprøyteoppdrag og bestand i gras, korn, potet og grønnsaker
  • Enkel demonstrasjon av dyser på åkersprøyte

Det er planlagt en pause med litt servering midtveis i programmet.

DJI 0130 frame at 0m32s utsnitt Rolf Einar Kordal

Arrangementet har fått støtte fra Klima- og miljøprogrammet (KMP) i Oslo og Viken.