Velkommen til praktisk maskindemonstrasjon!

Hektner maskin; kompostvending og spredning av gjødsel med Bunning 80 HBD MK4, med veieceller.

Bonde og entreprenør Kjell Arne Dahl; direktesåing i eng med Väderstad rollup med biodrill


Åpent for alle.

Prosjektet er delfinansiert av Klima og miljømidler fra Statsforvalteren i Innlandet.

Gjodselvogn Farmstar 80 HBD MK4 Gjodselspreder Hektner Maskin as
Gjødselvogn Farmstar 80 HBD MK4 Foto: Hekner Maskin