Økologisk eng.

Forberedelser til 1. slått(utvikling i eng) og rug/raigrasbeiter.

I samarbeid med Produsentlaget til TINE