Velkommen til sesongens første markvandring i tidligpotet i Råde/Rygge-området. Vi ser på Colomba hos Frode Gundersen på Stensrød. Både småpotet og vanlig matpotet. Noe er gjødslet med 12-4-18 og et av jordene med småpotet har bare fått 500 kg broiler. Her er det anlagt ruteforsøk for å se om broiler kan dekke næringsbehovet til småpotet. En av rutene er gjødslet opp til behovet med Kalimagnesia i tillegg til Broiler, og en annen med både Nitrabor, Kalimagnesia og Broiler (500kg) opp til behovet.

Velkommen til lefse, kaffekopp og potetprat!