Velkommen til Autorisasjonskurs gnagermidler på Teams.

Kurset er 28.september fra 17.00-22.00 på Teams.

Eksamenstidspunk: 29.september 08.30-09.30

Teams-lenke sendes de påmeldte før kursstart.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er:

  • har vært på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen (dette kurset)
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

Priser

Kurset koster 2000 kr dersom du er medlem i NLR Øst. For ikke-medlemmer er prisen 3000 kr

Informasjon om kurset

Gnagerkurs
Foto: åsmund Langeland