Dette kurset går over 2 kvelder, samt oppkjøring.

Kveld 1: 7.november kl 18.00-22.00

Kveld 2: 9.november kl 18.00-22.00

Oppkjøring etter avtale

Det er et forbehold om nok påmeldte for at vi kan kjøre kurset.

For C1 fastmontert og C2 rundtomsvingende

For å kunne kjøre teleskoptruck med bomlengde lenger enn 2 meter må en inneha C1-C2-kurs.

Forkunnskaper:

Bestått sertifisert opplæring på truck, kran eller maskin, samt være fylt 18 år.

Kursinnhold

  • Sikkerhet
  • Oppbygging og virkemåte
  • Kontroll og vedlikehold
  • Stabilitet
  • Dokumentasjon og sertifikater
  • Trafikk, sikkerhet og godshåndtering

Kurset kjøres som nettundervisning (varighet 6,5 timer) med en teoretisk prøve. Praksis avholdes i etterkant av teorikurset med instruktør.

Pris:

Medlemmer i NLR: kr 2 800,-

Ikke-meldemmer: kr 3 500,-

Oppkjøring: kr 1 650,-