Fagdag korntørker/ -lager

27.02.2018 (Oppdatert: 27.02.2018) ,  Jan StabbetorpLise Olavsdotter Lund

Tid: -
Sted: Aur gjestegård, Aurskog


Etter en vanskelig innhøsting er det blitt mer aktuelt enn noen gang og vurdere egen korntørke på gården. Denne gang ser vi på tørkeanlegg levert av Westreng Maskinforretning. Kasper Hanneborg blir med på befaringene.


11.00 Frammøte på Aur Gjestegård

Åpning v/ Akershus Bondelag: Muligheter for investeringsmidler ved bygging av korntørkeanlegg

Lønnsomhetsberegninger ved bygging av korntørke, og muligheter – v/ Lars Kjuus NLR Øst
o    Kroner og øre
o    Fleksibilitet
o    Sikkerhet

12.00  Lunch på Gjestegården
12.45   Avreise til Lars Henrik Sundby,  Nordbyveien 14, 1930 Aurskog. Stort helautomatisert tørkeanlegg
14.00   Mia Wallerud, Nesveien 113, 1960 Løken. Modernisert tørkeanlegg i gammel låve
15.00   Sigurd Enger,  Hølandsveien 1486, 1960 Løken. Mobiltørke og kjørbar tørke

Avslutning ca. kl. 16.00

Arrangementet er finansiert av Kornprogrammet Østfold Akershus. Ingen deltageravgift.
Av hensyn til servering ønsker vi påmelding til:
jan.stabbetorp@nlr.no eller tlf. 63 94 45 30 / 908 38 418