Markdag OPTIKORN og Klimasmart landbruk

12.06.2019 (Oppdatert: 12.06.2019)

Tid: -
Sted: Stine Vandsemb Vansumvegen 15, Årnes - Innkjøring fra Fuglefjellveien


Norsk Landbruksrådgiving Øst, Klimasmart landbruk og NIBIO-prosjektet OPTIKORN inviterer til markdag hos Stine Vandsemb Vansumvegen 15, Årnes. Innkjøring fra Fuglefjellveien.


OPTIKORN er et prosjekt hvor hovedmålet er å utvikle tilpasningsstrategier for norsk kornproduksjon i møte med et fremtidig våtere klima, slik at avlingspotensialet kan opprettholdes og økes.
Klimasmart Landbruk har som formål å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk ved å sikre bedre informasjon og gode verktøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk.

Program

11.00 Velkommen til markdag v/Wendy Waalen, NIBIO
11.10 Kort orientering om drifta v/Stine Marie Vandsemb
11.20 Klimakalkulatoren. Kort om prosjektet og presentasjon av resultater fra Vandsemb v/ Svein Skøien, Norsk Landbruksrådgiving og Anna Katarina Berg, NLR Øst
11.40 Kommentarer rundt mulige sammenhenger og agronomiske tiltak v/Wendy Waalen, NIBIO
11.50 Kaffe og litt å bite i
12.15 Start rusletur fra tunet
12.20 Klimastasjon «Årnes»
  • Kort om klimastasjonen som er en del av det landbruksmeteorologiske nettverket, plassert i JOVA-området «Mørdrefeltet» v/Einar Strand, NLR/NIBIO og Stine Vandsemb
  • Prognoser for framtidig klima v/Wendy Waalen
12.50 Stopp i åkerkanten. Markvandring v/Jan Stabbetorp, NLR Øst
13.20 Forsøksfelt med gjødslingsstrategier i OPTIKORN. Gjennomgang forsøk,
«utvaskingskalkulator», tap av næringsstoff v/Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO
13.50 Avslutning. Vi rusler tilbake til tunet og bilene


Vel møtt!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.