Markvandring i fangvekster, Årnes

06.09.2017 (Oppdatert: 06.09.2017) ,  Else VilladsenMaren Holthe

Tid:
Sted: Kjusalleen 44, 2150 Årnes- se etter skilting.


Markvandring i smårutefeltet med fangvekster hos Lars Kjuus. Vi ser på arter, blandinger, diskuterer metodikk og frøtilgang. Arrangementet er åpent for alle. Velkommen!