Miljøråd i Nes - Oppstartsmøte

21.05.2019 (Oppdatert: 22.05.2019)

Tid: -
Sted: Grønt fagsenter Hvam, Hvamsvegen 696, 2165 HvamNå starter vi opp med miljøråd i Nes, i den delen av kommunen som drenerer til Rømua.

Vi inviterer til et felles møte 12. juni, som følges opp med befaringer i felt (grupperåd) i sommer eller høst. Gruppene settes sammen av grender av maksimum 10 gårdbrukere. Norsk Landbruksrådgiving Øst vil gi faglige og praktiske råd om regionale miljøtiltak og SMIL-tiltak.

Tilbudet er gratis, og for den som driver eller eier jordbruksarealer i området.

 

Program:

  • Vannområdet Øyeren om vanntilstanden i Rømua og påvirkninger fra landbruket.
  • Nes landbrukskontor om tilskuddsordninger og regelverk – herunder nytt RMP-program/veileder og SMIL-tilskudd
  • Norsk Landbruksrådgiving Øst om innholdet i miljørådene.
  • Vi setter av tid til å organisere grupperådene/feltbefaringene som skal være senere i sommer/høst.

 

Du kan delta på møtet selv om du ikke vil være med på grupperådene senere.

Vi serverer kaffe og noe å bite i.

Miljørådene er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving Øst, Akershus Bondelag, Nes Bondelag, Nes Bonde- og småbrukarlag, Nes kommune og Vannområde Øyeren, og finansieres med midler fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.