Informasjon om kurset

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha autorsasjonsbevis for bruk av plantevernmidler. Har du ikke dette fra før, må du gå et grunnkurs. Beviset utstedes av Mattilsynet etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.


Ordningen gjelder alle som bruker plantevernmidler, for eksempel gårdbrukere, gartnere, skogbrukere, tilsatte i bedrifter, skoler og offentlig håndtering. Er du tvil for å få bevis, ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen før kursstart.

Har du tatt dette tidligere, må du fornye autorisasjonen din hvert tiende år ved å ta et oppdateringskurs. Grunnkurset består av to teoridager og én praksisdag samt eksamen. Oppdateringskurset består av to teoridager samt eksamen.

Priser

Oppdateringskurs koster kr 2200,– for medlemmer i NLR og kr 3200,– for alle andre. (Har du bøker fra før, trekker vi fra kr. 500,-)

Grunnkurs koster kr 3300,– for medlemmer og 4300,– for ikke-medlemmer.