Grunnkurs høsten 2022 er fullt.

Nye grunnkurs og oppdateringskurs tilbys neste gang våren 2023.

Informasjon om kurset

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha autorsasjonsbevis for bruk av plantevernmidler. Har du ikke dette fra før, må du gå et grunnkurs. Beviset utstedes av Mattilsynet etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.


Ordningen gjelder alle som bruker plantevernmidler, for eksempel gårdbrukere, gartnere, skogbrukere, tilsatte i bedrifter, skoler og offentlig håndtering. Er du tvil for å få bevis, ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen før kursstart.

Har du tatt dette tidligere, må du fornye autorisasjonen din hvert tiende år ved å ta et oppdateringskurs. Grunnkurset består av to teoridager og én praksisdag samt eksamen. Oppdateringskurset består av to teoridager samt eksamen.

Priser

Oppdateringskurs koster kr 2300,– for medlemmer i NLR og kr 3300,– for alle andre. (Har du bøker fra før, trekker vi fra kr. 500,-)

Grunnkurs koster kr 3400,– for medlemmer og 4400,– for ikke-medlemmer.