Autorisasjonskurs gnagermidler

07.11.2018 (Oppdatert: 28.04.2020)

Kurs holdes hovedsakelig utenfor vekstsesongen, og nye kurs vil bli satt opp til høsten. Av naturlige årsaker kan vi per dags dato ikke arrangere klasseromskurs. Smittevernsituasjonen endrer seg stadig, og dette går forhåpentligvis fint til høsten. Flere kurstyper kan løses helt eller delvis digitalt. Mer informasjon kommer så fort vi vet mer etter hvert.

 

I 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Kurs i gnagerbekjempelse Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen.

Regelverk Bestemmelsene om gnagermiddelautorisasjon er tatt inn i plantevernforskriften.

Tilsyn og kontroll Kommunene (miljørettet helsevern) har allerede ansvaret for å føre tilsyn med bruk av gnagermidler i henhold til Forskrift om skadedyrbekjempelse. Dette vil fra nå av også gjelde tilsyn med bønder som autoriseres for å bruke gnagermidler. Mattilsynet vil føre tilsyn med at bønder innehar autorisasjon ved bruk av gnagermidler. I tillegg kan Mattilsynet i henhold til regelverk om næringsmidler, fôrvarer og dyrehelse/dyrevern føre tilsyn med at gnagermidlene ikke plasseres slik at de utgjør en fare for mat og dyr.

Pris for kurset Kurset koster 2000 kr for medlemmer og 3000 kr for ikke-medlemmer.

Påmelding til hvert enkelt kurs finner du i kursoversikten til høyre. Klikk på kursdatoen for å komme til det aktuelle kurset.

 

Nyhet! Nå tilbyr vi også kveldskurs, for deg som ikke kan ta en hel dag fri fra jobben. Kursene varer fra kl. 16.00–22.00 inkludert eksamen.

Planlagte kurs

Det er for tiden ikke satt opp noen panlagte kurs. Følg med i våre nyhetsbrev og på sosiale medier for å bli varslet når nye kurs blir annonsert.

 

I mellomtiden kan du ta kontakt med en av våre HMS-rådgivere om du lurer på noe.

 

Anlaug Wennevold, Østfold og Follo anlaug.wennevold@nlr.no tlf: 97 11 64 96

 

Randi Finstad Sand, Østfold og Follo randi.finstad.sand@nlr.no tlf: 90 91 42 15

 

Kari-Anne S. Aanerud, Romerike og Solør kari-anne.aanerud@nlr.no tlf: 90 20 74 64

 

Signe Melstrøm Mellem, Romerike og Solør signe.mellem@nlr.no tlf: 48 02 73 53Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.