Hygiene, smittevern og HMS i landbruket - kurs for nye arbeidere

07.05.2020 (Oppdatert: 14.05.2020)

Denne sesongen vil landbruket ha flere nye ansatte som skal arbeide med produksjon av mat. På grunn av restriksjoner er tilgangen på utenlandsk arbeidskraft begrenset. Flere nordmenn har meldt seg og vil gjøre en innsats i verdens viktigste yrke. Mange av disse er lite kjent landbruk og NLR har derfor utviklet to kurs for å hjelpe bonden til å opprettholde kvalitetssikringen i matproduksjonen og samtidig ta vare på de ansattes helse og sikkerhet.

Disse to kursene kan holdes samlet eller hver for seg og foregår på norsk via Teams. Teams er tilgjengelig for alle som har internettilgang og krever ingen forkunnskaper om data eller noen spesielle programmer. Deltakere får kursbevis.

Hygiene i matproduksjonen

For at bonden skal få levert kvalitetsvarer og holde fokus på smittevern må arbeidstaker være kjent med følgende:
•    Matsikkerhet og hygiene
•    Krav og innhold i opplæringen
•    Arbeidsgivers- og arbeidstakers plikter
•    Hygienetiltak og smittevern
•    Sykdom
•    Forslag til rutiner
•    Førstehjelp og beredskap
Varighet ca. 1 time

HMS for nye arbeidere

En del av de nye arbeiderne er ukjente med risikobildet på en gård og vil ha nytte av opplæring i følgende:
•    Regelverk
•    Arbeidsrutiner og dokumentert opplæring
•    Farer
•    Risikovurderinger
•    Verneutstyr
•    Rettigheter og plikter
•    Beredskap
Varighet ca. 2 timer

For best utbytte og opplæring av den nyansatte anbefales en kombinasjon av disse kursene med en varighet på 3 timer. Meld deg på ved hjelp av skjema i link nedenfor eller send en epost HMS-rådgiveren dersom du ønsker eget kurs eller har spørsmål. 

Påmelding

Påmelding til kurs 20. mai kl. 8.30-11.30

Påmelding til kurs 4. juni kl. 8.30-11.30

 

 

 

Priser for ulike kombinasjoner av kursene

•    Gruppeundervisning, 8-30 deltagere.  
•    Undervisning på norsk fra HMS-rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving  
•    Dagtid, 30% tillegg for kveld med oppstart etter kl. 17.00
•    Ved undervisning ute på gården vil godtgjørelse for kjøring komme i tillegg
•    Vi kan tilby følgende løsninger:

 

Hele kurset (Hygiene og HMS) kl. 08.30-11.30

3 timer kombinasjonskurs med både Hygienekurs og HMS
•    500,- pr deltager
•    Rabatt for mer en 10 fra samme arbeidsgiver, kr. 100,-
•    Eget kurs, inntil 30 personer kr. 10.000,-

 

Hygienekurset 08.30-09.30

1 time Hygienekurs
•    300,- pr deltager
•    Rabatt for mer en 10 fra samme arbeidsgiver, kr. 50,-
•    Eget kurs, inntil 30 personer kr. 7.000,-

 

HMS-kurset 09.30-11.30

2 timer HMS-kurs
•    400,- pr deltager
•    Rabatt for mer en 10 fra samme arbeidsgiver, kr. 50,-
•    Eget kurs, inntil 30 personer kr. 8.000,-Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.