Kursets innhold

Kveld 1

• Kornøkonomi og målsetting

• Økonomiske ord og uttrykk

• Regnskap, moms, bilagshåndtering

• Jevn inntekt – Trygderettigheter og pensjon

• Privatøkonomi

• Budsjettering

• Tilskudd - Frister og muligheter


Kveld 2

• Dekningsbidrag, faktorene som avgjørende regnestykket

• Art og sortsvalg – Jordarbeiding – Driftsopplegg

• Kjøp og salg av varer – Riktig tidspunkt

• Faste kostnader

• Forsikring av mennesker og materiell


Kveld 3

• Mekaniseringsøkonomi - regneark

• Finansiering og likviditet: Lån og leasing

• Jordleie – Nydyrking – Kjøp av jord

• Hva er lønnsomheten i kornproduksjonen

• Å lede seg selv og en bedrift

Kurset tilbys vanligvis årlig på flere lokasjoner.