Det har skjedd svært mye på forutsetningene i kornproduksjonen siste året. Kornskolen økonomi vil ta deg fra A til Å innen tema kornøkonomi. Kurset kan passe både nye og erfarne kornprodusenter som ønsker å være mer bevisst i sin kornproduksjon.

Forkunnskaper bør være kornskolen eller allerede erfaring fra korndrift. Kurset går over tre kvelder der vi skal gå gjennom det grunnleggende innen gårdsøkonomi og lønnsomhet i kornproduksjon. Målet er å kunne bedre lønnsomheten i kornproduksjonen.

Kurset deles opp i 3-4 kvelder.

I vinter er det kurs på Hvam (oppstart i november), Kielferga (oppstart i januar, påmeldingen er stoppet da det er fullt), Glåmdalen (oppstart januar). Følg med i kalender for påmelding.


Kursets innhold

Kveld 1:

 • Kornøkonomi og strategi
 • Økonomiske lønnsomhetsbegrep
 • Regnskap
 • Jevn inntekt – Trygderettigheter og pensjon
 • Tilskudd - Frister og muligheter

Kveld 2:

 • Dekningsbidrag, faktorene som avgjørende regnestykket
 • Art og sortsvalg – Jordarbeiding – Driftsopplegg
 • Kjøp og salg av varer – Riktig tidspunkt
 • Faste kostnader
 • Forsikring av mennesker og materiell

Kveld 3:

 • Mekaniseringsøkonomi - regneark
 • Finansiering og likviditet: Lån og leasing
 • Jordleie – Nydyrking – Kjøp av jord
 • Hva er lønnsomheten i kornproduksjonen
 • Bedriftsledelse