Det er dessverre for sent å melde seg på årets kurs!

Kornskolen er et samarbeid mellom "Kornprogrammet i Viken" og NLR Øst.

Vinteren 2021-2022 vil det igjen bli arrangert en grunnleggende kornskole for de som ønsker å lære om korndyrking på en økonomisk og miljøvennlig måte i Akershus og Østfold. Kurset passer for deg som er ny kornprodusent, eller deg som mener at du trenger litt faglig påfyll. Det vil bli satt opp kurs i Buskerud senere i vinter.

Kurset er åpent for alle! Det blir fem kurskvelder med nytt tema hver kveld, samme program i Østfold og i Akershus. Du velger selv om du reiser til Hvam eller Øsaker. Begrenset antall plasser, de raskeste til å melde seg på får bli med!

ARRANGØR: Kornprogrammet i Viken og NLR Øst samarbeider om å gjennomføre en kornskole i vinter.

MÅL FOR KURSET: kurset skal gi grunnleggende kunnskap om korndyrking med vekt på god agronomi på en økonomisk og miljøvennlig måte

MÅLGRUPPE: Kurset passer for deg som er ny kornprodusent, eller deg som mener at du trenger litt faglig påfyll

Kveld 1 – JORD /JORDSTRUKTUR / JORDARBEIDING TIL KORN

Kveld 2 – GJØDSLING / KALKING

Kveld 3 – PLANTEVERN: UGRAS / SKADEDYR / SJUKDOMMER I KORN

Kveld 4 – SORTSVALG / VEKSTSKIFTE / HØSTKORNDYRKING

Kveld 5 – HØSTING / TØRKING / LAGRING AV KORN

MARKVANDRING – UTVIKLING AV KORNPLANTER – UGRAS – SYKDOMMER mm

Dato: juni Sted : Fastsettes senere.


Kursmateriell:

Presentasjoner fra Kornskolen vil bli lagt ut på nettsiden under Kurs/Kornskolen: Presentasjonsplansjer fra Kornskolen 2021–2022 | NLR Øst, er tilgjengelig til 13.mars 2022.

Temaark korn fra NIBIO finner du på nettet: https://kornforum.nlr.no/nyhetsarkiv/2016/temaark-korn/

Spørsmål:

Østfold:
Om fag og kursinnhold kan du rette spørsmål til 48163100, bjorn.inge.rostad@nlr.no, trond.gunnarstorp@nlr.no, Inga.holt@nlr.no, else.villadsen@nlr.no

Akershus:
Om fag og kursinnhold kan du rette spørsmål til michael.aamold@nlr.no, sigurd.enger@nlr.no eller tlf 63 94 45 30.