Kornskolen

(Oppdatert: 26.01.2017)

Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer en runde med kornskolen. Det er en serie på fem kurskvelder der grunnleggende kunnskap om korndyrking er tema. Kursene holdes på kveldstid i november, desember og januar. Alle kveldene vil holdes parallelt i Østfold og på Romerike, med unntak av første kurskveld.

Temaene på de fem kurskveldene er som følger:

Kveld 1 – 23. november i Østfold, 24.november på Romerike, tema: JORD / JORDSTRUKTUR / JORDARBEIDING

Kveld 2 – 30. november, tema: GJØDSLING / KALKING 

Kveld 3 – 7. desember, tema:  PLANTEVERN: UGRAS / SKADEDYR / SJUKDOMMER I KORN

Kveld 4 –  11. januar, tema: SORTSVALG / VEKSTSKIFTE / HØSTKORNDYRKING

Kveld 5 –  18. januar, tema: HØSTING / TØRKING / LAGRING AV KORN

 

Meld deg på og les mer på bondelagets nettside.