Målretta beitebruk

10.11.2020 (Oppdatert: 17.12.2020) Maren Holthe

Sammen med Bygdøy Kongsgård arrangerer vi kurs i Målretta beitebruk, kjent som Holistic Managment på engelsk, med kursholder Anders Lerberg Koppstad. Kurset vil foregå på Bygdøy Kongsgård i Oslo.

Hva er Holistic Management?

Holistic Management, eller en helhelting forvaltning, er et beslutningsrammeverk som anses å være ryggraden i et regenerativt landbruk. De kjente gårdbrukerne Joel Salatin, Gabe Brown og Tore Jardar Wirgenes har bygd sine virksomheter opp fra disse grunnprinsippene.

Holistic Management er en enkel planleggingsprosess som hjelper deg å se det store bildet, slik at du kan fatte beslutninger som møter dine behov uten at det skal gå på bekostning av økonomien, naturen eller menneskene.

Rundt om i verden blir Holistic Management mer og mer utbredt som en ny måte å drive landbruk, virksomheter og øvrig forvaltning. Det som ofte blir trukket frem i landbruket er bruken av beitedyr som verktøy for å øke produktiviteten til landskapet vi lever av.

Kurset vil gi deg grunnlaget for å kunne å skape dine egne regenerative metoder som er tilpasset ditt eget ressursgrunnlag og kontekst. Du vil lære å lese landskapet og forstå hvilke økosystemprosesser som ligger til grunn for et produktivt landskap.

Kurset passer for deg som er interessert i å lære mer om hvordan du kan tilpasse gårdsdriften til dine egne ønsker om livskvalitet, økonomi og økosystemet du er en del av. Du må være villig til å utfordre egne tankemønstre for å styre driften i en retning som er forenlig med dette.

Du kan for eksempel være gårdbruker eller rådgiver innen landbruk, drive markedshage eller med urbant landbruk, ha planer om å starte egen gård, eller bare være interessert i temaet.

Kurset er spesielt aktuelt for deg som har gårdsdyr og som vil basere fôret på lokale fôr- og beiteressurser, det som kalles grasfôra kjøtt eller melk.

De tre samlingene vil ha følgende tema:

1. samling, 6-8 januar: Helhetlig gårdsdrift

Vi går igjennom grunnlaget i Holistic Management. Økosystemprosessene, å lese landskapet og beiteøkologi. Du lærer grunnlaget for helhetlige beslutninger og å utvikle din egen helhetlige kontekst for bedre styring av virksomheten din. Til slutt tar vi i bruk dette i praktisk økonomisk driftsplanlegging, landskapsplanlegging og beiteplanlegging i samling 2. 

Tidspunkt: 6/1: kl. 10-17, 7+8/1: kl. 09-16

 2samling, 10-12 mars: Helhetlig driftsplanlegging: økonomi-, gårds- og beiteplanlegging

Vi arbeider først videre med økonomisk driftsplanlegging, vurderer gårdens infrastruktur og skifteplan, og lager deretter en beiteplan for gården.

Tidspunkt: 10/3: kl. 10-17, 11+12/1: kl. 09-16

 3. samling, juni: Gjennomføring og overvåking i vekstsesongen

Vi vurderer årets beitedrift, ser nærmere på jord og planter, og går gjennom prosedyrer for overvåking og revidering av beiteplanen, og gårdsdriften for øvrig i tråd med din helhetlige kontekst.

 

Hele kurset går over ni fulle dager og koster kr 4800,-, dvs. 1600,- per samling. Det er mulig å melde seg på ett kurs om gangen, men du må ha deltatt på første samling for å kunne delta på nr. to osv. Lunsj er inkludert i prisen. Kurset er kun for medlemmer i NLR og det er plass til 15 personer for kurset. Kurset er nå fullt!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.