Informasjon om kurset

Et kurs rettet mot gårdsbrukere og andre som jobber med praktisk landbruk. Praktisk HMS-arbeid kurset tilfredsstiller de krav myndighetene og KSL har satt for grunnleggende HMS-opplæring for ledere (§ 3-5 AML). Kurset gir og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.

Din virksomhet trenger et godt og praktisk HMS-system. Kurset vektlegger systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy. Få oversikt over dine egne dokumenter og få hjelp til å finne frem til det aktuelle lovverket. Kurset er praktisk rettet og du jobber konkret med bevisstgjøring og forståelse for HMS-arbeid på egen gård. God HMS er lønnsomt for din drift. Arbeidsevnen til deg og dine ansatte er avgjørende for en helsefremmende og lønnsom drift.

Praktisk HMS-arbeid kurset er egnet for:

Bønder og andre som jobber med praktisk jordbruk, og har fokus på blant annet:

  • Ulykker
  • ergonomi
  • Brann- og EL-sikkerhet
  • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
  • Støy
  • Psykisk helse
  • Arbeidsgiveransvar
  • Andre næringer
  • Opplæring og beredskap
  • Tiltak og rutiner

Praktisk HMS-arbeid er 3 deltimer, i alt 12 timer:

Del 1 . Veiledning - kurs i gruppe med lærer fokus på grunnleggende HMS, holdninger og motivasjon
Del 2 . E-læring - egenstudie på internett med elektronisk oppgave
Del 3 . HMS i praksis - kurs i gruppe med lærer, vernerunde med etterfølgende drøfting av løsninger, systemforståelse og organisering.