Mange branner skyldes uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. Den som utøver varme arbeider må ha innsikt i den brannrisiko dette medfører og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.

Forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider gjennom sine sikkerhetsforskrifter. Fra 01.01.2016 gjelder dette også bønder og deres ansatte som benytter vinkelsliper, sveiseapparat og lignende utstyr på gården.

Kurset tar for seg temaer som

  • Varme arbeider
  • Sertifiseringsordning for brannvern ved utførelse av varme
  • Gjeldende regelverk
  • Brann- og slukketeori
  • Risiko ved utførelse av varme arbeider
  • Praktisk slukking

Oppmøtekurset er 7,5 timer med teori, kursmateriale, praktisk slukkeøvelse og eksamen.

E-læringskurset tar 4-5 timer inklusiv eksamen + en praktisk slukkeøvelse.

Fullført kurs med godkjent eksamen og fullført slukkeøvelse gir sertifikat for Varme arbeider utstedt av Norsk Brannvernforening. Sertifikatet har en varighet på fem år.

Priser

Medlem med HMS-avtale i NLR Øst: 2000,-

Medlem i NLR Øst: 2500,-

Ikke medlem: 3000,-

Pris for slukkeøvelser 500,- for medlemmer og 750,- for ikke medlemmer