Eldre utgaver av Grønt i fokus

(Oppdatert: 03.12.2018) Lise Olavsdotter Lund

Grønt i fokus

Grønt i Fokus startet som et prøveprosjekt i 2014. Bladet het den gang "Nytt fra landbruksrådgivinga" og besto av fire utgaver med tidsaktuelle tema. Tanken var at i stedet for å sitte på hver vår tue og produsere de samme sakene, kunne vi gå sammen om å produsere relevant fagstoff og dele det med flere. Slik kunne vi produsere mer og av en bedre kvalitet enn tidligere.  Syv rådgivingsenheter på Østlandet var involvert: Norsk Landbruksrådgiving Oppland, Norsk Landbruksrådgiving SørØst, Solør-Odal Landbruksrådgiving, Norsk Landbruksrådgiving Viken, Norsk Landbruksrådgivng Østafjells og Romerike Landbruksrådgiving.

 

Etter prøveperioden var alle enheter godt fornøyd og enige om å fortsette smarbeidet. Fra 2015 fikk bladet navnet "Grønt i fokus", fortsatt med fire sesongaktuelle utgivelser per år.

 

I januar 2016 ble syv rådgivingsenheter til fire: Norsk Landbruksrådgiving Innlandet (tidligere Hedmark og Oppland), Norsk Landbruksrådgiving Øst (tidligere SørØst, Romerike og Solør-Odal), Norsk Landbruksrådgiving Viken og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Det er fortsatt  de samme folkene som produserer og de samme tankene som driver oss i arbeidet med "Grønt i fokus".

 

Per i dag består av redaksjonen av Lise Olavsdotter Lund, NLR Øst (lol@nlr.no), Unni Røed, NLR Øst (unni.roed@nlr.no, og Morten Berntsen, NLR Innlandet (morten.berntsen@nlr.no). Har du synspunkter eller meninger om bladet vil vi gjerne høre fra deg!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.