Plantenytt

(Oppdatert: 16.04.2018)

I vekstsesongen sender vi produksjonsrettede nyhetsbrev til våre medlemmer, kalt Plantenytt. Plantenytt produseres i fire utgaver: grovfôr, korn, potet, og grønnsaker.

Medlemmer får tilsendt plantenytt innenfor de produksjoner de er registrert med. Plantenytt innenfor alle produksjoner vil også bli gjort tilgjengelig på nettsidene våre. Du finner dem i menyen til høyre.

Vi er opptatt av vår lokale tilstedeværelse og at produksjonsrettede råd skal gis på rett tidspunkt i forhold til geografiske variasjoner. Vi vurderer løpende om vi skal ha ulike utsendelsestidspunkter i forskjellige deler av regionen. For vekstsesongene 2016 og 2017 ble plantenytt sendt til alle områder på samme tidspunkt, da sesongen startet nogen lunde likt over alt.