Topp bilde

Reisebrev: Jordhelsetur til England

Etter to års opphold på grunn av pandemi var det i år endelig mulig å reise til Groundswell i England. Messen, som har blitt dobbelt så stor siden sist vi besøkte den, kan best beskrives som en jordhelsefestival. Her har både fagforedrag, utstillinger og maskindemonstrasjonene fokus på godt vekstskifte, minimal jordbearbeiding og fangvekster. I år var også beitesystemer og bruk av husdyr i kornproduksjonen en større del av programmet. Messen er rett og slett noe du ikke vil gå glipp av om du er over snittet interessert i jord og jordhelse.
NLR Øst
Jordprove

Bestill jordprøver nå!

Les mer om jordprøvetaking, og bestill nye prøver allerede nå!
NLR Øst
Kalking

Kalktabeller 2022

Vi har revidert tabeller med oversikt over aktuelle kalktyper, og liste over leverandører. Prisene bør sees på som cirka-priser. For øvrig er god spredning, og å få kalket til rett tid, viktigere enn noen kroner fra eller til i pris.
NLR Øst
Rod potetblomst

Nå finnes Klimakalkulatoren også for potet

Potet er en miljø- og klimavennlig vekst, men også for denne produksjonen er det mulig å gjøre forbedringer. Nå er klimakalkulatoren klar til bruk for poteter.
NLR Øst
Par i solnedgang bakfra

Mentorordninga – gratis veiledning for bønder!

Mentorordninga i landbruket innebærer at du som ny bonde gjør en avtale med en erfaren gårdbruker om å være diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet er gratis for ny bonde, og mentor får godtgjøring for arbeidet.
NLR Øst
1 2 3