Gul dvergsjuke
Medlem

Store skader av gul dvergsjuke

Bladlusas herjinger har i enkelte områder gitt store avlingsskader som følge av gul dvergsjuke.
NLR Øst
Forsoksfelt jornor filming

Videoer fra direktesåingsfelt

Under anlegning av JORNOR-feltet i vår var det ikke mulig å invitere interesserte, men nå kan du se demonstrasjon av maskinene som er med i forsøket og litt om prosjektet.
NLR Øst
Glyfosatsproytet

Fire EU-land godkjenner glyfosat

De omfattende undersøkelsene konkluderer med at glyfosat, anvendt etter gjeldende regelverk, ikke skal være kreftfremkallende eller påvirke reproduksjon
NLR Øst
Korn
Medlem

Ugrassprøyting i vårkorn

Rett sprøytetid er når kornet har ca 2,5 -4 blad. Ugrasmiddel bør velges etter hvilke ugrasarter som dominerer i åkeren.
NLR Øst
Jornor dale drill

Sår direkte for å høste erfaring

Interessen for jord og direktesåing som tiltak for å bedre jordhelse, øker sesong for sesong. For å se hvordan direktesåingssystem fungerer i Norge, har NLR Øst nå anlagt et direktesådd forsøksfelt.
NLR
NLR Øst
Lol

Utviklingsstadier i korn

For å sette inn rett tiltak til rett tid må du vite kornplantas utviklingsstadie. Her får du en oversikt.
NLR Øst
1 2