Integrert plantevern journal

Vi har nå lagt ut journalen for integrert plantevern for korn på våre nettsider.

Les mer ›

Sjekkliste for integrert plantevern i korn

Her er det du trenger for å holde deg ajour med kravene til integrert plantevern.

Les mer ›

Planlegg høsten allerede nå - rett miljøtiltak på rett sted

Få rett miljøtiltak på rett sted ved å planlegge høsten nå. Regionalt miljøprogram har søknadsfrist i oktober, men det er nå du må planlegge tiltakene.

Les mer ›

Plantevernplan for grønnsaker på nett

Plantevernplanen for grønnsaker på friland 2017, ligger nå ute på nett - husk å logge inn.

Les mer ›

Utvidede jordprøver

I ulike foraer har det blitt snakket om Albrecht-analyser av jordprøver. Hva slags jordprøver er dette og er det noe for deg?

Les mer ›

Plansjer, fagmøte jord og jordstruktur

Trond Børresen (NMBU) orienterte 60 tilhørere på Hvam, om et vanskelig tema på en lettfattelig måte. Presentasjonen er nå tilgjengelig (2 deler).

Les mer ›

Plansjer våronnmøter Romerike

Nær 300 bønder har vært med på 9 våronnmøter på Romerike. Plansjene som ble vist, er nå tilgjengelige.

Les mer ›

Økologiske sortsanbefalinger

Sortsutvalget til korn er stort, men for økologisk kornproduksjon vil det mot våren bli stadig større konkurranse om de såvarene som er igjen.

Les mer ›

Årsmøtepapirer for NLR Øst

Årsmøte i NLR Øst finner sted onsdag 22. mars kl. 19:00 på Bøndernes Hus i Råde. Årsmøtepapirene er klare og ligger ute for deg til å lese.

Les mer ›

Våronnmøter i Solør-Odal

I Solør-Odal arrangerer vi våronnmøter sammen med forhandlere. Foreløpig er det satt opp to møter.

Les mer ›

Våronnmøter i Østfold

Vi arrangerer fem våronnmøter i Østfold med temaer som plantevern, gjødsling og hønsehirse.

Les mer ›

Våronnmøter på Romerike

Vi tar for oss temaer som er relevante for våronna, som sorter, gjødsling, plantevern, miljø og HMS.

Les mer ›

Er du vår nye korn- og økonomirådgiver?

Vi søker rådgiver innen korn og økonomi i inntil 100 % fast stilling fra 1. mai.

Les mer ›

Jord- og plantekultur 2017

NIBIO utgir årlig forsøksresultater i korn, olje- og proteinvekster, engfrøavl og potet. Årets utgave av Jord- og plantekultur er her. Vi har fått noen eksemplarer for videresalg.

Les mer ›

Direktesåing er best

Over år har direktesåing tronet høyt på lista over avlingsresultater i forsøk med jordarbeidingsmetoder. At du sparer tid, penger, og miljø kommer som en bonus.

Les mer ›

Ny mineralgjødsel godkjent i økologisk

Polysulphate er en ny type mineralgjødsel som er godkjent av Debio.

Les mer ›

Norsk gras til grisen kan erstatte importert svinefôr

Ett dekar gras kan erstatte 150 kg importert soya i svinefôr.

Les mer ›

200 har deltatt på kurs i Varme arbeider

Så langt er 200 personer blitt sertifisert for Varme arbeider gjennom kursene til NLR Øst.

Les mer ›

Mangler du påloggingsinformasjon?

Deler av innholdet på våre nettsider er kun tilgjengelig for våre medlemmer. Er du medlem, men mangler påloggingsinfo?

Les mer ›

Marthe og Maren er best på grovfôr

Marthe Bogstad produserte mest og best grovfôr i avlingskampen 2016, godt hjulpet av rådgiver Maren Holthe. Seks bønder fra ulike deler av landet deltok.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste side