Erfarne dansker

10.08.2017 (Oppdatert: 10.08.2017) ,  Else Villadsen | Nyhet

Mens kornet modnes, og mye av fangvekstene fortsatt ligger i frøsekkene her hjemme i Norge kan vi titte litt over dammen for å se hva danske erfaringer er. I Danmark har de nemlig ulike krav fra Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhverstyrelsen, for å kunne få Grønn støtte. Miljøfokusområde (MFO) er et av kravene, og det gjelder dersom en har over 150 daa og ikke driver økologisk. Da skal 5 % av arealet være MFO, og efterafgrøder kan være et av tiltakene om de bruker spesielt godkjente arter. De har også krav og regelverk for pliktige efterafgrøder, frivillige målretta efterafgrøder og obligatoriske målretta efterafgrøder. Med andre ord; danskene må kjenne til sine efterafgrøder.

I blandingene med eftarafgrøder er det gjerne mange ulike arter med hver sine oppgaver. Foto: Else Villadsen

Selv om den mest utstrakte bruken av efterafgrøder i Danmark er pålagt for å hindre nitrogenutvasking og gi økt biologisk mangfold har flere også oppdaget andre positive effekter. Mer organisk materiale, bedre jordstruktur og redusert gjødsling kan være noen av dem. Derfor har de allerede i større grad forsket og fått erfaring med ulike vekster, etableringsmetoder, såtidspunkter og effektene i vekstskiftet. Med en kaldere og kortere sesong i Norge kan vi ikke anta at det bare er for oss å kopiere blandinger og såmengder, men vi kan begynne våre utprøvninger med å se på de artene danskene anbefaler for sen etablering. Samtidig samles det erfaringer gjennom prosjekter blant annet i NLR Øst og NLR Østafjells, i tillegg til alle dere bønder som prøver dere fram på egenhånd.

Mange vil ha råd om egnede blandinger eller vekster til sine vekstskifter, men det er foreløpig vanskelig å gi sikre anbefalinger. Under kan du se noen tabeller hentet fra dansk landbrugsinfo som veiledning etter jordtype, hvor ofte oljevekster kommer igjen i vekstskiftet, enkelte egenskaper til noen av efterafgrødene og forslag til såmengder. Bruk de til inspirasjon, og vurder hvilken risiko du vil ta før du prøver deg frem.

Vil du lese mer om efterafgrøder anbefales disse linkene til danske nettsider:

Samleside for efterafgrøder på landbruksinfo

Efterafgrøder, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarkFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.