Dårlig avling gir dårlig likviditet

04.07.2018 (Oppdatert: 19.11.2018) Lars Kjuus

Tørken vil ingen ende ta og for flere og flere blir avlingsskadeerstatning aktuelt. Erstatning dekker på langt nær tapet, så det vil lønne seg å ta andre grep i tillegg.

Foto: Knut Olav Omholt

Været nå gjør nok at det kan bli aktuelt med avlingsskadeerstatning for flere og flere. Selv om en kommer inn under erstatningsordningen, vil en tape utover 30 % i egenandel fra avlingsskade erstatningsordningen. Prisen for korn har standardiserte satser fastsatt av landbruksdirektoratet.  Det er for hvete: 2,50 kr/kg, bygg 2,30 kr/kg, havre 2,10 og rug /rughvete 2,30.  Tanken er at dette skal være en nettopris, da en ikke trenger å høste, transportere og tørke dette kornet.

Større tap

For de som har egen tørke og lager, egen tresker, spesialavtaler (matkorn og såkorn) og oppnår bonuser blir denne prisen alt for lav.  En vil ha de faste kostnadene fortsatt og en sparer derfor bare de variable kostnadene og litt arbeid. Beregninger viser at den faktiske egenandel kan bli opp mot 40 prosent for de med svært dårlig avlinger i år, eget tørke og lageranlegg, mathavre og leveringsbonuser.  For såkornprodusenter kan den bli enda høyere.  De som har direktelevert kornet på høsten til kornkjøper, vil den faktisk egenandel være rundt 33 til 35%.

Sjekk forsikringer

Enkelte har forsikring for plantekultur hos forsikringsselskapet sitt som kommer til utbetaling når avlingsskadeerstatning slår inn. Sjekk om du har denne forsikringen og hva den kan gi av utbetaling.

Det er i prinsippet 1 til 4 måneder saksbehandling på søknaden og søknadsfristen er 31. oktober. For de som har korn på lager, må dette leveres før endelig beregning av erstatningen.  Det vil si at for mange kommer ikke utbetaling før godt ut i 2019.  De lave avlingene og sein utbetaling vil for mange gi en likviditetsutfordring utover høsten og vinteren.  Det er viktig å ta grep tidlig og få en oversikt over hvordan likviditeten vil utvikle seg.

Snakk med banken tidlig!

Det er viktig å skaffe seg nok likviditet så en fortsatt kan gjøre innkjøp av gjødsel og såkorn på et gunstig tidspunkt.  For de som har kornlager bør en fortsatt lagre kornet da det er god lønnsomhet i det.  Det blir derfor viktig å skaffe nok likviditet for å kunne gjøre dette.
Det har vært flere gode kornår siste årene.  Mange har tatt langsiktige investeringer i for eksempel maskiner og grøfter over drifta.  Disse investeringene kan med fordel gjøres om til langsiktig finansiering.  

Kontroll er viktig

Et dårlig år gjør at inntekten fra landbruket vil bli vesentlig dårligere. For å frigjøre litt likviditet kan en søke om å få nedsatt forskuddsskatten for termin 3 og 4 i år.
Renter på forbrukslån og kredittkort er høy og har aldri vært lurt å ha. Dette stjeler likviditet.  I den situasjonen vi er i nå vil kontroll på privatforbruk være viktig.
Det er særlig viktig at en betaler regningene mot stat og kommune for de er ikke nådige i innkrevingen. Mange skal ut med mye jordleie utover høsten.  Snakk med de du skylder penger og ikke stikk hodet i sanden.  Purregebyr og strafferenter gjør at situasjonen fort bare blir mye verre. 

Snakk med oss

Det er viktig å være i forkant. Ser verden håpløs ut spør om hjelp hos regnskapsfører og bank. Vi i landbruksrådgivingen kan hjelpe deg med å få oversikt over tapet, hvordan likviditeten blir og hvilke konsekvenser det får for deg.  
Det er utrolig viktig å komme i dialog med banken tidlig. Den kan hjelpe deg med å få økt driftskreditten, utsatt avdrag på lån eller eventuelt ta opp nye langsiktige lån hvis det passer.  De vil gjøre individuelle vurderinger av hver enkelt kunde for å finne løsninger.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.