Dyrkingsteknikk i vårhvete

08.03.2018 (Oppdatert: 21.03.2018) | Nyhet

At det ble sådd mindre høsthvete i fjor høst betyr at vårhvete er desto mer aktuelt. Valg av sort har mye å si for hvilke tiltak som er nødvendige gjennom sesongen.

Oppfølgingen av vårhveten gjennom sesongen avhenger av sortsvalg. Foto: Morten Berntsen

På grunn av en vanskelig høst i 2017, vil en del areal som var tiltenkt høsthvete nå bli sådd med vårhvete i stedet. Møllene vil helst ha matkorn av høy kvalitet, og det er i praksis Bjarne og Mirakel som er de mest aktuelle sortene.

Disse to sortene har veldig forskjellige behov hva gjelder dyrkingsteknikk. Bjarne er helt avhengig av soppbehandling, men står relativt godt. Mirakel derimot trenger vekstregulering, men har god resistens mot soppsykdommer. Valg av sort legger derfor føringer for hvordan kulturen må følges opp gjennom sesongen.

Onsdag 07.03 var det møte på Felleskjøpet Kløfta for å adressere årets plantevernsesong, og Jan Stabbetorp i NLR Øst hadde en presentasjon på dyrkingsteknikk i vårhvete der det var fokus på sortsforskjellene.

Ulike utfordringer

Sortene Bjarne og Mirakel representerer hver sine ytterpunkter på lista over vårhvetesorter. Bjarne har god stråstyrke, men dårlig sykdomsresistens. Mirakel, som fremdeles går for å være en ny sort, har enn så lenge god sykdomsresistens. Svakheten er strålenge/stråstyrke.

 

Enkelt sagt kan vi si at Bjarne må soppsprøytes, mens Mirakel må vekstreguleres.

 

Les hele presentasjonen om dyrkingsteknikk i vårhvete. Du finner linken nederst i artikkelen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.