Høstsprøyting mot ugras i høstkorn

25.09.2018 (Oppdatert: 19.11.2018)

I de fleste tilfeller kan ugrasbekjempelsen vente til våren. Men pass på hvis du har brysomme ugras.

Foto: Lise Olavsdotter Lund

Hvis du ikke har spesielle ugrasproblem, kan ugras i høstkorn greit bekjempes på våren. Noen steder finnes mye grasugras, eller resistente vassarve. Dette er brysomme ugras som bekjempes lettere om høsten enn på våren.

To midler

Vi har nå to midler godkjent til bruk i høstkorn om høsten, Atlantis og Boxer, enten alene eller i blanding. Atlantis er et lavdosemiddel, og har følgelig ikke effekt på ugras som er resistent for sulfonylurea-midler. Boxer har god effekt på resistent vassarve og noen andre tofrøblada ugras, se tabell. Aktuelle doser er for Atlantis 15-25 g/daa, med Boxer 200-300 ml/daa. I blanding er 12 g Atlantis + 120 ml-200 ml Boxer anbefalt. Atlantis skal alltid tilsettes Mero (klebe-og spredemiddel).
Boxer virker både gjennom jord og blader. Sprøytetid er fra før spiring til 3-bladstadiet. Se etikett for Boxer. Atlantis er et bladherbicid av sulfonylurea-typen. Det virker ikke på resistente ugras. Best virkning av Atlantis får en ved sprøyting på små ugrasplanter når kornet er på 2-3 bladstadiet. Se etikett for Atlantis.

Gi planta tid til å komme seg

Ugrassprøyting kan skade høstkornet noe. Det blir en midlertidig stans i veksten, særlig ved sprøyting på store planter. Ugrassprøyting bør gjøres så tidlig at planten kommer over denne perioden før veksten stanser opp for vinteren. Atlantis er ikke godkjent i høstsådd bygg. Det er likevel ikke noen bekjempelse av spillkorn av bygg i hvete.

Ugrassprøyting om høsten

  • Sprøyt når ugraset har spirt og er i god vekst.
  • Dosering er avhengig av hvilket ugras som skal bekjempes og av ugrasets størrelse. Bruk maks 25 g Atlantis WG per daa, ved normalt ugrasflora brukes 15-20 g per daa. Tilsett alltid Mero eller Renol.
  • Atlantis WG skal ikke brukes i bygg. Der det er fare for eller mistanke om SU-resistent ugras anbefaler vi å bruke en resistensbryter sammen med Atlantis WG.
  • Ved sprøyting mot grasugras bør ikke hastigheten overstige 6 km/t. Bruk en dyse med fin til medium forstøving.


Kilde BayerFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.