Humlene trenger blomstrende åkerkanter

10.01.2018 (Oppdatert: 10.01.2018) | Nyhet

Hva kan landbruket gjøre for å hjelpe insektene?

Endringer i landbruket til mer intensiv drift med ensrettet planteproduksjon, er en viktig årsak til at det blir stadig færre pollinerende insekter i Norge. Mange blomstrende planter og trær er avhengige av insekter for å formere seg. Forskerne har sett nærmere på hvordan landbruket kan hjelpe insektene.   Les mer hos NIBIO