Nå kommer forsøksmeldinga

08.03.2018 (Oppdatert: 08.03.2018) | Nyhet

Forsøksmeldinga er ferdig trykket og ankommer postkassa di om få dager.

Forsøksmeldinga til NLR Øst er en sammenfatning av alle forsøk som er utført siste vekstsesong. Her følger utdrag av forordet, skrevet av styreleder Håvard Ringnes:

Det er en målsetning i norsk landbruk at den nasjonale produksjonen skal økes. Den mest effektive måten å gjøre det på, er etter min oppfatning, er å øke avlinga pr arealenhet. Forsøksresultatene viser at de fleste av oss har et potensiale i økt avling, da gjennomsnittsavlingene ligger vesentlig under det som oppnås i lokale forsøk.

Jeg selvsagt klar over at forsøka legges på god jord som er i god hevd, men forskjellen mellom forsøksresultatene og gjennomsnittsavlingene bør kunne reduseres. God agronomi er vesentlig for å nå måla, og jeg håper at landbruksrådgivinga kan være en nyttig støttespiller og diskusjonspartner for at du skal nå dine mål.
 
Takk til alle som har bidratt gjennom året, det være seg feltverter, støttemedlemmer, annonsører og ikke minst våre ansatte.