Såmengder og -tidspunkt høstkorn

11.07.2018 (Oppdatert: 19.11.2018) Jan Stabbetorp

Tidligere har vi vært mest opptatt av hvor sent en kan så høstkorn. I år har vi fått flere spørsmål om hvor tidlig en kan så.

Rughveteåker. Foto: Anna Katarina Berg

Vi regner tida fra siste uka i august til midt i september som ideell såtid for høstkorn. Tidlig såing gir kraftige planter som takler en vanskelig vår bedre enn små planter. Tidlig såing gir et godt etablert plantedekke som beskytter jorda mot erosjon. Høstbygg bør såes tidligere enn rug og hvete.

Kan bli for tidlig

Det er flere ulemper ved for tidlig såing av høstkorn, blant annet økt fare for insektsangrep. Frittflue og hvetespireflue kan fortsatt være aktive og legge egg når det såes i august. Larvene ødelegger de nye skudda. Noen ganger har ei tege dratt med seg virus og smittet høstkornplantene.

En annen utfordring ved for tidlig såing er mer ugras. Ved tidlig såing får ugraset god tid til å etablere seg om høsten. Ugrasplantene blir store og kan være vanskelig å bekjempe til våren. Tidlig såing aktualiserer ugrasbekjempelse om høsten. I mer snørike deler av vårt område øker også risikoen for snømugg når det blir mye plantemasse.

Utregning av såmengde

Såmengden av høsthvete og rughvete bør normalt være ca 450 spiredyktige frø/m². Kjenner en tusenkornvekt (TKV) og spireprosenr (SP%) kan en på følgende måte regne ut antall kg/da:
((Plantetetthet i frø/m2*1000frøvekt))/((Spireprosent*10))

Med en ønsket plantetetthet på 450 pl./m2, 1000-frøvekt= 40 og spireprosent på 90 vil en få 20,0 kg/daa som nødvendig såmengde. Mangler en tall for TKV og SP% vil 18 - 20 kg/daa være en passende såmengde for høsthvete og rughvete, og 10-13 kg for hybridrug.

Hybrideffekten

I hybridrug må man kjøpe nytt såkorn hvert år for å utnytte hybrideffekten. Dette gir en høy kostnad til såfrø, men meravlinga for hybridsortene vil mer enn oppveie dette.

Ved såing etter 10. september bør såmengden økes med 1-2 kg. Ved såing før 1. september kan såmengden reduseres med 1-2 kg. Hybridrug har svært dyrt såkorn, og da bør såmengden reduseres til ca. 250 -300 frø/m². Hybridrug selges i enheter bestående av 1000 000 spiredyktige frø. En storsekk med såkorn inneholder 12 enheter (omkring 500 kg). Hver enhet rekker til ca. 3,5 daa ved tidlig såing, ca 3 daa pr. enhet ved sein såing.

Mer nyttig stoff

Les også: Gjødsling til høstsådde veksterFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.