Sprøyte mot overvintringssopp?

25.09.2018 (Oppdatert: 19.11.2018)

Tidlig såing gir frodigere bestand. I områder med langvarig snødekke er soppsprøyting en god forsikring.

Foto: Lise Olavsdotter Lund

Med høy jordtemperatur og såing i slutten av august/først i september, kan det bli frodige planter før innvintring. Mange har sådd uten å pløye i år, og dette gir normalt mer spillkorn i bestandet.

Varierende snødekke

Det er sjelden sterke angrep av overvintringssopper i høstkorn i vårt område, men distriktet vårt har blitt stort, så det kan være endel variasjon etter grad av vinterføre. Størst fare er det i vintre med stabilt snødekke over lang tid (gjerne minst 2 måneder) og lite eller ingen tele under snøen. En får ofte større skade i rug og bygg enn i hvete. Sprøyting kan være en forsikring særlig hvis det er tett bestand (store planter, spillkorn, ugras), dårlig forgrøde, redusert jordarbeiding.

Må være i vekst

Sprøytetidspunktet er i oktober når kornplantene har minst 3 blad, fremdeles er i vekst (dagtemperatur på 3-8 °C), og er frie for rim. Sprøyting gjøres med 50-70 ml/daa Delaro, preparatkostnad 30-50 kr/daa eller 100-150 g/daa Acanto Prima hvis du har noe igjen av dette middelet, siste bruksår 2018.

Forsøk viser ofte en liten avlingsøkning (2-6 %) også uten at det er noe angrep av overvintringssopper. Meravlingen betaler i de fleste tilfeller behandlingen. Det er forøvrig Ikke aktuelt å kombinere ugras- og soppsprøyting!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.