Mat og husly i eget område

03.04.2019 (Oppdatert: 03.04.2019) Maren Holthe

I den nye RMP-ordningen vil en få tilskudd om en sår i blomstrende/pollinatorvennlige-vekster i grasdekte vannveier eller grasstriper på tvers av dråga. Dette er ikke de eneste tiltakene du kan gjøre for å bedre leveforholdene til innsektene.

Forsidebilde fra rapporten om pollinatorvennlig skjøtsel av slåttemark og naturbeitemark.

Det er utarbeidet en rapport om pollinatorvennlig skjøtsel av slåttemark og naturbeitemark. De tiltakene som står beskrevet der kan også brukes for pollinatorvennlig skjøtsel av jordkanter, kantsoner ned mot bekk eller annet areal som ikke er i drift. De viktigste tiltakene er å sørge for at de har tilgang på mat, bolplass og at det ikke er for langt mellom områdene de kan oppholde seg på.

Åpne rapporten Pollinatorvennlig skjøtsel av slåttemark og naturbeitemark for å lese mer om de ulike tiltakene for pollinatorvennlig skjøtsel.


Skjøtsel av eng og blomsterareal

 • Unngå gjødsel og plantevernmidler
 • Sen slått/pussing, ikke plenkort, og bør fjernes
 • Spar deler av enga/arealet hvert år: rotèr på hva som slås og hva som settes igjen hvert år
 • Lett beitetrykk og kortvarig
 • Bekjemp fremmede plantearter
 • Vårbrenning som alternativ til slått/beite

 

Skjøtsel og tilrettelegging av landskapet rundt

 • Bevar eller skap eksponert sandjord
 • Bevar trær og busker, særlig selje og vier
 • Bevar bringebær, stornesle og tistler
 • Bevar død ved, ferskvannsmiljøer, steingarder og rydningsrøyser
 • Lag korridorer slik at innsektene kan bevege seg mellom adskilte områder for å bo/spise/oppholdsplass.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.