Markvandring filterrør Årnes

30.10.2019 (Oppdatert: 06.11.2019) Roger Kollstuen

Vi inviterer til markvandring om drenering med filter- og konvensjonelle rør torsdag 7. november kl. 12.00–14.00.

Filterrør i 50/60 mm med PP700-filter. Dette filteret slipper ikke inn partikler større enn 0,7 mm. Foto: Michael Aamold

Det har vært mye diskusjoner i senere år om langtidseffekten av filterrør. Nå skal vi anlegge et felt hvor vi skal sammenligne filterrør og konvensjonelle rør over lengre tid. Grunneier har avsatt et område på ca. 25 daa, og grøfteentreprenøren vil grøfte på feltet under markvandringa. Atle Hauge fra NIBIO vil fortelle om erfaringer fra lignende prosjekter.

Oppmøte på Mørdre Vestre hos Bror Mørdre. Adresse: Mørdrebakken 38, 2150 ÅRNES. Parkering oppe på tunet.

 

Vi blir ute, så kle dere etter forholdene. Vi stiller med rykende varm kaffe. ☕

Filterrør

Filterrør er korrugerte plastrør omsluttet av et såkalt PP-filter (polypropylen)*. På grunn av dette har de slisser og filter også på undersiden, i motsetning til konvensjonelle rør.

 

Fordelene som  hevdes ved filterrør er:

  • Enklere og raskere legging av rør
  • Syntetisk filtermateriale som ikke råtner
  • Slisser og filter rundt hele røret gir bedre innsig av vann
  • Tåler spyling 

 

Filterrør kommer i flere dimensjoner, bl.a. 50/60 mm, 83/100 mm og 95/110 mm.

 

PP700 er standard filterstørrelse, (slipper ikke inn partikler større enn 0,7 mm) men også finere PP450 og grovere PP1000 er å få tak i på forespørsel. PP700 er «universalfilteret» for organisk jord, mineraljord, myr og stabil leire. PP450 er tilpasset silt, mens PP1000 er egnet ved mye jernutfelling.

 

*Det finnes også filtre i kokosfiber som har samme bruksområde som PP700 samt ved jernutfelling.

 

Informasjonen er basert på leverandørenes markedsføringsmateriellFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.