Miljøtiltak kan være lønnsomt!

13.05.2019 (Oppdatert: 13.05.2019)

Grasdekte kantsoner er et tiltak der tilskuddet har økt og særlig i kombinasjon med sone for pollinerende insekter vil tiltaket være godt betalt.

Grasdekt vannvei med rødkløver. Se eksempelkart på grasdekte kantsoner nederst. Foto: Lise Olavsdotter Lund.

I eksempelet under ser du en 430 m lang grassone langs et vassdrag, grassonen skal være 6 m bred og dekker dermed ca. 2,6 daa. Totalt vil man her kunne få kr 6450 i tilskudd, det blir 2480 kr/daa.
Hvis man i tillegg sår i blomster for pollinerende insekter kunne man her fått kr 10750, som er 4134 kr/daa. Husk at sonen må ligge under 30 m fra vassdraget. Man kan i utgangspunktet få tilskudd i gjenleggsåret, så lenge alle krav er overholdt og den er godt etablert.

Ugrasharving er et annet svært økonomisk gunstig tiltak, i alle fall når effekten er god. Gjennom RMP får man 50 kr/daa, i tillegg sparer man kostnader for ugrassprøytemiddel på 20-40 kr/daa. Det anbefales å starte med en blindharving en uke etter såing og eventuelt en harving til ved 3-4 bladstadiet ved behov. Arealet skal da ikke sprøytes med ugrasmidler i søknadsåret. Les mer om ugrasharving hos NLR Østafjells.

Vannområdene har gått sammen om å lage et faktaark om miljøtiltak du kan gjøre for å tilrettelegge for insekter og bedre vannmiljøet. Det inneholder flere praktiske eksempler på hvordan tiltakene kan gjennomføres.
Veilederen for RMP-tiltakene er ikke klar, men du kan se foreløpig oversikt over tiltak og satser på fylkesmannens sider. Ta gjerne kontakt om du har flere spørsmål om RMP-tiltakene!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.