Nyheter i RMP for Innlandet

14.05.2019 (Oppdatert: 14.05.2019) Michael Aamold

Flere ordninger fra RMP i Hedmark og Oppland er videreført, noen nye ordninger har kommet inn og noen gamle ordninger er endret.

Fangvekster. Foto: Else Villadsen

De viktigste nyhetene for dere som sokner til NLR Øst er:

 • Tilskudd til soner for pollinerende insekter.
  • Pollinatorvennlige frøblandinger kan sås i grasdekte vannveier og grasstriper i åker, eller kan etabbleres som egne striper. Les mer her.
 • Tilskudd til fangvekster sådd som underkultur eller etter tidlig høsting.
  • Fangvekstene kan sås sammen med korn, oljevekster og belgvekster med foreløpig sats på 70 kr/daa. Det gis også tilskudd for fangvekster sådd etter høsting av grønnsaker, poteter og rotvekster. Her er foreløpig sats 250 kr/daa. Les mer om tilskuddet her.
 • Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.
  • Hovedendringen i ordningen i forhold til hvordan den har vært i Hedmark tidligere, er at ved spredning i voksende kultur må all husdyrgjødsla spres om våren eller i vekstsesongen. Dvs. ingen spredning etter siste høsting. Flere detaljer står her.
  • I juni, etter jordbruksoppgjøret vil fylkesmannen komme med en veileder med mer utdypende informasjon. Søknadsfrist er 15. oktober, og for beitelag er fristen den samme som tidligere, 15. november.

Les mer om endringene hos Fylkesmannen i Innlandet.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.