Oppdatert plantevernjournal

24.04.2019 (Oppdatert: 24.04.2019)

NLR har oppdatert malen for plantevernjournal som dekker kravene Forskrift om plantevernmidler setter til sprøytejournal, integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning. Last ned malen her!

> Last ned mal for plantevernjournal 2019 (Excel)  

Plantevernjournalen er tilsvarende malen som har vært tilgjengelig de tre foregående sesongene, men med riktig årstall. Den har en forside der det skal krysses av en bekreftelse på at prinsippene for integrert plantevern (IPV) og kravene i forhold til vannforurensing er kjent.

I selve plantevernjournalen er kolonnene merket med rødt obligatoriske, og kolonnene som er lysegrønne nyttige for å vurdere effekten av sprøytingen, men ikke nødvendige i forhold til minimumskravet for dokumentasjon. Hvis sprøyting gjennomføres av flere personer bør det dokumenteres hvem som har sprøytet.

Tips for utfylling

Det er byttet litt på rekkefølgen av kolonnene for bedre logisk rekkefølge i forhold til hva som skal dokumenteres. Journalen må fylles ut slik at det den beskriver området/skifte og hva den aktuelle kulturen er sprøytet mot, når og med hva.

«Tiltak mot bekk/vann» gjelder de skiftene som grenser mot bekk/vann og skal dokumentere at det aktuelle preparats krav til avstand er overholdt. 

«Begrunnelse» - det er oppgitt noen eksempler på noteringer som en hjelp til hva som bør noteres. Som et minimum bør dokumenteres angrepsgrad av skadegjører og eventuelt forebyggende tiltak som er gjennomført uten å ha tilstrekkelig effekt.

Formen på «tabellen» er ikke avgjørende her, noen vil dokumentere elektronisk, noen for hånd på en utskrift. Begge deler er greit, forutsatt at de tilsvarende opplysningene er med ved en revisjon/kontroll.

 

Artikkelen er skrevet av Kåre Oskar Larsen

Hva skal en plantevernjournal inneholde?

Der er tre ulike bestemmelser i plantevernmiddelforskriften med krav til journalføring. Det er krav til å føre sprøytejournal, krav til journal for beskyttelse av vannmiljø og krav til journal for integrert plantevern. Disse tre journalene til sammen kalles plantevernjournal.

 

Journalføring er viktig for å kunne dokumentere hva du har sprøytet med og hvilke tiltak du har gjennomført. Journalene kan føres på pc/nettbrett, i noteringsbok eller tilsvarende.

 

> Les mer om krav til plantevernjournal hos Mattilsynet

 

Mattilsynet varsler tilsyn

Mattilsynet planlegger i år tilsyn med bruk av plantevernmidler hos produsenter av korn, poteter og frukt. De påpeker at riktig bruk av plantevernmidler er viktig for å redusere helse- og miljørisiko. På tilsynet blir det spørsmål om autorisasjonsbevis til den som gjennomfører sprøytearbeidet, funksjonstest av sprøyte, kunnskap om prinsippene for å føre plantevernjournal, oppbevaring av plantevernmidler og rengjøring.

 

Tilsynskampanjen blir gjennomført i hele landet fra mai til november 2019.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.