Utvaskingskalkulator for nitrogen

29.05.2019 (Oppdatert: 29.05.2019)

Nå som det har kommet en del nedbør noen steder, kan det være lurt å se om noe av nitrogenet har blitt vasket ut, via NIBIOs utvaskingskalkulator.

Åpne utvaksingskalkultaor

Trykk på «Skjema for beregning» i bunn av siden for å komme til selve kalkulatoren. Legg inn din region og nærmeste klimastasjon, legg inn vekst og forventet avling, jordtype og gjødslingstall. De to nederste feltene som omhandler N-Min-analayse trenger du ikke fylle inn. De fylles inn automatisk.

Kurvene du får ut sier litt om utvasking fram til nå og framtidig behov i forhold til hvor mye N som er gitt. Illustrasjonen viser et eksempel på en graf man kan få ut med kurver for potensielt og aktuelt opptak, utvasking og N-mangel. I eksempelet er korn sådd og gjødslet i uke 16 med 10kg N/daa , silt/mellomleire, 500 kg avling. Klimastasjon Øsaker. Utvasking er beregna til ca 1 kg N (blå strek). Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.