Grupperåd korn

11.06.2020 (Oppdatert: 15.06.2020)

Høyere avlinger, bedre lønnsomhet, økt motivasjon og mer yrkesstolthet. Hvem kan vel si nei til det?

Første samling er en markvandring i vekstsesong hvor vi ser på aktuelle tiltak. Resten av samlingene vil foregå utenom vekstsesong. Foto: Roger Kollstuen

NLR Øst tilbyr: Grupperåd korn og klima

Målsetting for grupperåd

 • Øke gjennomsnittsavlinger på gården med minst 5 %
 • Forbedre lønnsomheten i kornproduksjon med minst 50 kr/daa
 • Økt interesse, motivasjon for faget og økt yrkesstolthet
 • Bli mer bevisst på aktuelle klima- og miljøtiltak på gården
 • Bygge et godt og varig kollegialt nettverk

 

Gjennomføring – 4 samlinger

Vi håper å sette sammen grupper på 8-10 personer, helst innenfor et begrenset geografisk område. Veldig fint om bønder i ei bygd går sammen og danner ei gruppe. Vi håper på å starte opp 4 grupper denne sesongen. Vi har svært gode erfaringer fra slik grupperådgiving fra åra 2013 – 2015. I grupper blir det mange personer å hente erfaring fra.

 

Oppstartsamling i vekstsesongen:

 • Orientering om opplegget, bli kjent med deltagerne
 • Markvandring, aktuelle tiltak i vekstsesongen: Plantevern, gjødsling, effekten av ugrassprøyting
 • Miljøtiltak på gården: grassoner, fangvekster mm.
 • Dekk, lufttrykk og jordpakking
 • Erfaringsutveksling – maskiner og redskap

 

2. samling: Etter vekstsesongen (oktober)

 • Evaluering av årets sesong
 • Klima- og miljøtiltak: drenering, hydrotekniske anlegg, jordarbeiding, fangvekster
 • Tidspunkt for innkjøp og salg
 • Maskinkostnader
 • Diskusjon om drifta: Hvordan skal drifta være om 5 år?

 

3. Samling (desember/januar): Sammenstille tall – Vurdere endringer

 • Nøkkeltall fra regnskapet for inneværende år skal foreligge
 • Vurdere sterke og svake sider ved drifta
 • Hvilke tiltak er aktuelle? Tilbud om individuell rådgiving rundt dette
 • Planer for kommende sesong

 

4. samling: Foran vekstsesongen (mars)

 • Planlegging av neste vekstsesong
 • Hva kreves for å få gode nøkkeltall fra regnskapet?
 • Maskinpark – mekaniseringslinje

 

Nøkkeltall fra regnskapet

Vi tar sikte på å lage sammenligninger med gjennomsnittstall. Vi ønsker også å kunne sammenligne med et utvalg av brukere med noenlunde samme forutsetninger.

Vi vil ta for oss følgende nøkkeltall:

 • Dekningsbidrag korn kr/daa (salgsinntekt, gjødselkostnad, plantevernkostnad)
 • Miljøtilskudd i kr/daa
 • Maskinkapital kr/daa
 • Maskinkostnader totalt og pr. daa. (renter, avskrivning, vedlikehold, drivstoff)

 

Valgfritt tilleggstema

I tillegg til de oppsatte temaene får gruppa mulighet til å velge temaer til hver samling fra en liste. Eksempler på temaer i listen er:

 • Fosforgjødsling, fokus på avling, økonomi og miljø
 • Hvordan øke karbonbinding i jord?
 • Jordliv og jordstruktur og hvordan det påvirker klimaet
 • Jordarbeiding, kostnader og effekt på klimautslipp
 • Grassoner og blomstersoner: etablering, frøblandinger
 • Gjennomgang av klimakalkulatoren

 

Interessert?

(Klikk på navn for å få fram telefonnummer og e-postadresse)

 

Ta kontakt med: 

Sigurd Enger (Hvam)

Bjørn Inge Rostad (Øsaker)

Inga Holt (Øsaker)

Sølve Stiauren (Brandval)

 

Du kan også ta kontakt med:

 

Michael Aamold (Hvam)

Jan Stabbetorp (Hvam)

 

Frist påmelding 1. juli 2020

 

Pris for å delta er kr 2000,-Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.