Karbon Agro – Fremtidens matproduksjon?

11.02.2020 (Oppdatert: 14.02.2020)

NLR Øst ble i januar innvilget tilskudd til prosjektet «Karbon Agro» hvor det skal samles kunnskap om en helhetlig driftspraksis for bedre jordhelse. Det kan endre hvordan vi driver planteproduksjon i fremtiden.

Else Villadsen og Maren Holthe vil se nytt på driftspraksis for å optimalisere for både effektivitet og bærekraft. Foto: Else Villadsen

«Vi opplever økende interesse for jordhelse og hvordan en kan inkludere jordhelsetiltak i driftspraksisen sin» sier Else Villadsen, prosjektleder i det treårige prosjektet Karbon Agro. Derfor gikk de to rådgiverne Else Villadsen og Maren Holthe sammen om å utarbeide en prosjektsøknad til Landbruksdirektoratets Klima- og miljøprogram høsten 2019, for støtte til å undersøke akkurat dette. Søknaden ble nå nylig innvilget i sin helhet. Gjennom de tre årene skal Else og Maren med hjelp av kollegaer arbeide med en helhetlig driftspraksis hvor samspillet mellom planteproduksjon og biologiske forhold i jord optimaliseres, for at matproduksjonen skal være både bærekraftig og effektiv. Det store overordna målet er å begrense klimagassutslipp og øke karbonbindingen i landbruket.

Internasjonalt har det vokst frem en dyrkningspraksis som kalles Conservation Agriculture hvor jordhelsefokuset står sentralt. I dyrkningspraksisen integreres de tre prinsippene; minimal eller redusert jordarbeiding, kontinuerlig plantedekke og variert vekstskifte. CA blir fremmet av flere som en klimavennlig dyrkningspraksis hvor samspill mellom produksjon og biologiske forhold i jord er bærende. Metoden er ikke utbredt i Norge, men har en økende interesse blant produsenter på Østlandet. Maren Holthe kan fortelle at de derfor ønsker å teste dyrkningspraksisen under norske forhold og vurdere tilpasning til norsk klima og vekstforhold.

Hva betyr egentlig Karbon Agro?

«Vi etterspurte gode forslag fra bøndene vi reiste på studietur med i fjor om en norsk oversettelse av Conservation Agriculture. Hans Nummestad fra Rakkestad kom med det forslaget Karbon Agro, og det likte vi så godt at vi døpte hele prosjektet med dette navnet» svarer Maren. «Ja, også trengtes det et bedre norsk uttrykk for denne driftsmetoden legger Else til».

Pilotbøndene er ryggmargen i prosjektet.

Hva blir utfordringene når en jordarbeider minimalt? Hvordan kan fangvekstene og vekstskiftet organiseres for å begrense behovet for jordarbeiding, samtidig som arealene har kontinuerlig plantedekke? Hvordan bør ugras- og plantevernstrategier tilpasses? Kan en begynne en overgang mot mer helhetlig driftspraksis med tradisjonell maskinpark? Alle disse spørsmålene og mange flere håper rådgiverne å finne svarene på i samarbeid med seks utvalgte pilotbønder. Bøndene er valgt ut fra geografisk spredning, produksjoner og ikke minst interesse for å helt eller delvis utvikle planteproduksjonen etter prinsippene i CA. «Vi er veldig takknemlige for å ha fått med oss så engasjerte pilotbønder» sier Else. «Deres bidrag og erfaringer er helt essensielt for prosjektet, og vi håper de vil være en inspirasjon for andre i næringen» fortsetter hun. «Ja, og at de alle stiller med ulikt utgangspunkt gjør dem representative for flere bønder i vårt område» legger Maren til. Ved å følge bøndene gjennom tre år med tiltaksplaner, driftsplanlegging, praktiske utprøvinger, erfaringsutvekslinger og markvandringer er målet å øke kompetansen til både rådgiverne, bøndene og næringen for øvrig om driftspraksisen i Conservation Agriculture.

Pilotbøndene er:

  • Håkon Huseby, Kjølstad gård i Ski med korn og proteinvekster.
  • Johan Bjørneby, Dyster gård i Ås med korn, frø, gras- og proteinvekster.
  • Jens Martin Stenerød, Skjelin Nordre i Fredrikstad med både konvensjonell og økologisk produksjon av korn og proteinvekster.
  • Hallvard Olai Berg, Berg gård i Kjeller har korn- og grovfôrproduksjon.
  • Dave Eggum, Eggum i Vormsund med korn, proteinvekster og grovfôrproduksjon.
  • Lars Jørstad Nordbye, Søndre Haneborg i Aurskog med korn og proteinvekster.

 

Rådgiverne mener resultatene i prosjektet vil ha overføringsverdi til andre områder på Østlandet med tilsvarende vekstforhold, og at de kan endre hvordan vi driver vår planteproduksjon i fremtiden.

Karbon Agro

Prosjektet er en norsk vinkling av det internasjonale konseptet Conservation Agriculture, et driftssystem der jordhelse står i fokus. Dyrkingspraksisen er tredelt:

 

  • Minimal eller redusert jordarbeiding
  • Kontinuerlig plantedekke
  • Variert vekstskifte

 

Conservation Agriculture blir sett på som en klimavennlig dyrkingspraksis med et stort fokus på samspill mellom produksjon og biologiske jordforhold.

 

Prosjektet Karbon Agro skal se på muligheter og utfordringer forbundet med driftsformen Karbon Agro (Conservation Agriculture) under norske forhold.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.