Kurs i Målretta beitebruk

23.11.2020 (Oppdatert: 23.11.2020)

Ønsker du å planlegge en helhetlig drift som tar hensyn til økonomi, naturen og menneskene rundt deg? Sammen med Bygdøy Kongsgård arrangerer vi kurs i Målretta beitebruk, kjent som Holistic Managment på engelsk, med kursholder Anders Lerberg Koppstad. Kurset passer også for deg selv om du ikke driver med beitedyr.

Sammen med Bygdøy Kongsgård arrangerer vi kurs i Målretta beitebruk, kjent som Holistic Managment på engelsk, med kursholder Anders Lerberg Koppstad. Kurset vil foregå på Bygdøy Kongsgård i Oslo.

Hva er Holistic Management?

Holistic Management, eller en helhelting forvaltning, er et beslutningsrammeverk som anses å være ryggraden i et regenerativt landbruk. De kjente gårdbrukerne Joel Salatin, Gabe Brown og Tore Jardar Wirgenes har bygd sine virksomheter opp fra disse grunnprinsippene.

Holistic Management er en enkel planleggingsprosess som hjelper deg å se det store bildet, slik at du kan fatte beslutninger som møter dine behov uten at det skal gå på bekostning av økonomien, naturen eller menneskene.

Rundt om i verden blir Holistic Management mer og mer utbredt som en ny måte å drive landbruk, virksomheter og øvrig forvaltning. Det som ofte blir trukket frem i landbruket er bruken av beitedyr som verktøy for å øke produktiviteten til landskapet vi lever av.

Kurset vil gi deg grunnlaget for å kunne å skape dine egne regenerative metoder som er tilpasset ditt eget ressursgrunnlag og kontekst. Du vil lære å lese landskapet og forstå hvilke økosystemprosesser som ligger til grunn for et produktivt landskap.

Kurset passer for deg som er interessert i å lære mer om hvordan du kan tilpasse gårdsdriften til dine egne ønsker om livskvalitet, økonomi og økosystemet du er en del av. Du må være villig til å utfordre egne tankemønstre for å styre driften i en retning som er forenlig med dette.

Du kan for eksempel være gårdbruker eller rådgiver innen landbruk, drive markedshage eller med urbant landbruk, ha planer om å starte egen gård, eller bare være interessert i temaet.

Kurset er spesielt aktuelt for deg som har gårdsdyr og som vil basere fôret på lokale fôr- og beiteressurser, det som kalles grasfôra kjøtt eller melk.

De tre samlingene vil ha følgende tema:

1. samling, 6-8 januar: Helhetlig gårdsdrift

Vi går igjennom grunnlaget i Holistic Management. Økosystemprosessene, å lese landskapet og beiteøkologi. Du lærer grunnlaget for helhetlige beslutninger og å utvikle din egen helhetlige kontekst for bedre styring av virksomheten din. Til slutt tar vi i bruk dette i praktisk økonomisk driftsplanlegging, landskapsplanlegging og beiteplanlegging i samling 2. 

Tidspunkt: 6/1: kl. 10-17, 7+8/1: kl. 09-16

 2samling, 10-12 mars: Helhetlig driftsplanlegging: økonomi-, gårds- og beiteplanlegging

Vi arbeider først videre med økonomisk driftsplanlegging, vurderer gårdens infrastruktur og skifteplan, og lager deretter en beiteplan for gården.

Tidspunkt: 10/3: kl. 10-17, 11+12/1: kl. 09-16

 3. samling, juni: Gjennomføring og overvåking i vekstsesongen

Vi vurderer årets beitedrift, ser nærmere på jord og planter, og går gjennom prosedyrer for overvåking og revidering av beiteplanen, og gårdsdriften for øvrig i tråd med din helhetlige kontekst.

 

Hele kurset går over ni fulle dager og koster kr 4800,-, dvs. 1600,- per samling. Det er mulig å melde seg på ett kurs om gangen, men du må ha deltatt på første samling for å kunne delta på nr. to osv. Lunsj er inkludert i prisen. Kurset er kun for medlemmer i NLR og det er plass til 15 personer for kurset. Påmeldingsfrist 4. januar. Påmelding gjør du her.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.