Alle våre kurs er digitale

02.01.2020 (Oppdatert: 11.01.2021)

I vinter gjennomfører vi alle våre kurs på nett. Men frykt ikke. Har du en e-postadresse og en PC med Internett så skal vi få deg på! Se kursoversikten her.

Vi ønsker dere velkommen til å delta på kurs denne vinteren også!

Vinteren er for mange bønder ei fin tid til å fylle på med kunnskap og ta nyttige eller lovpålagte kurs. På grunn av Korona så holdes alle våre kurs digitalt dette halvåret. Etter påmelding vil dere få tilsendt en e-post med god informasjon og en link til kurset. Her trengs ingen spesiell datakunnskap for å delta!

Kursene vi leverer er kompetansegivende og oppfyller dokumentasjonskravene.

 

HMS-kurs

HMS-kurset oppfyller alle kravene til myndighetene og KSL har satt for HMS-opplæring. Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.

Se kursoversikt

 

«Varme arbeider»-kurs

De som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. Forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider for bønder på egen gård fra 01.01.2016

Se kursoversikt

 

Autorisasjonskurs plantevern

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må brukere inneha et autorisasjonsbevis, et såkalt sprøytesertifikat. Dette utstedes av Mattilsynet etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.

Se kursoversikt Påmelding kommer nå i januar! 

 

Autorisasjonskurs gnagermidler

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler for å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom. Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Krav om autorisasjonsbevis for plantevern i tillegg.

Se kursoversikt 

 

Førstehjelpskurs

Har du nødvendig førstehjelpskunnskap? Kunnskap er ferskvare og repetisjon fører til større trygghet på at man kan begrense skadene og redde noens liv. Tema på kurset blir sikring, varsling, sirkulasjonssvikt, frie luftveier, hjerte- og lungeredning samt praktisk trening.

Se kursoversiktFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.