Mentorordninga i landbruket

27.10.2020 (Oppdatert: 28.10.2020) Ole Henrik Lauritzen

Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Ønsker du deg en mentor? Eller kanskje du vil være mentor selv?

Foto: Norges Bondelag

Fra 2017 til 2019 ble det gjennomført et vellykket prøveprosjekt i Trøndelag, Vestland, Agder og Innlandet. Fra 2020 er ordninga utvidet til hele landet. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for mentorordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge regionalt. Det gis økonomisk støtte over jordbruksavtalen. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling m.m.

Alle mentorpar blir tilknyttet en regionkontakt i NLR. Før de setter i gang får de opplæring i hva opplegget går ut på og hva det vil si å være mentor. Opplæringen skjer regionvis der mentorer, ferske bønder og regionkontakter i NLR møtes. Mentorparene inngår en avtale som innebærer kommunikasjon og møter gjennom ett år. Mentor får godtgjøring for arbeidet. Tilbudet er gratis for ny bonde.

– Mentorordninga har fungert veldig godt. Mange har benyttet seg av tilbudet og hatt stort utbytte av å delta. Dette er et gjennomarbeidet opplegg med opplæring av mentorer, samlinger og oppfølging gjennom året, sier Mette Feten som er ansvarlig for ordninga i NLR. 

Hun mener det er godt tilbud til alle som er nye i landbruket og oppfordrer alle ferske bønder til å søke.

Du få gode, praktiske råd fra en erfaren bonde. Av og til kan det være vanskelig å spørre en nabo eller kollega om råd igjen og igjen. Da er det er lettere med fast mentor som får godtgjørelse, sier Feten. 

Hun oppfordrer erfarne bønder til å melde seg som mentorer. 

 – Vi trenger dyktige bønder som kan dele av sin kompetanse, sier Feten. 

Nå har du muligheten til å være med i Mentorordninga i landbruket i 2021, enten som mentor eller fersk bonde. 

 > Søk opptak til Mentorordninga i landbruket

 > Meld deg som mentor

 Søknadsfrist er 1. desember 2020. 

 

 

Les mer

I sommer publiserte vi en artikkel skrevet av Lars Haug i Bondebladet hvor vi fikk stifte bekjentskap med Einar og Eva Solerød som driver med ammekyr i Eidsberg. De ønsket økt kontroll og en konkret plan, mentorordningen i landbruket ga resultater.

 

Les artikkelen: Gode råd skal synes på bunnlinja 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.