Ønsker en grønnere høst i Viken fylke

18.06.2020 Siri Josefine Mo

Det er ikke bare bønder og rådgivere som interesserer seg for jord og jordhelse. Når ser også politikerne i Viken fylkeskommune til Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Øst for mer kunnskap om best utnyttelse av jordene året rundt.

Fangvekster bidrar til plantedekke etter høsting. NLR-rådgiver Maren Holthe (f.v) viser løvetannas solide rot til fylkesråd for klima og miljø, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp), NLR-rådgiver Else Villadsen og fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad (Sp). (Foto: Siri Josefine Mo)

– Jeg ønsker at Viken fylke skal være enda grønnere fra august til november, sa fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad (Sp) da han i slutten av mai møtte rådgiverne i NLR Øst Maren Holthe, Else Villadsen og kompetansemegler Karianne Kullerud. Møtet ble brukt til å øke kompetanse rundt jordas potensiale og fangvekster blant fylkeskommunepolitikere. De ønsker utvikle landbruket i Viken fylke og skal i gang med arbeidet rundt en landbruksstrategi som også skal ha et klimapreg.

– Vi må lære mer, slik at vi har det faglige grunnlaget for arbeidet som vi skal i gang med, sa Grimstad.

Sammen med fylkesråd for klima og miljø, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp), fylkesråd for distrikt og fylkesveier, Olav Skinnes (Sp), seniorrådgiver Torstein Maugesten og avdelingsleder for distrikt og regional næringsutvikling, Janne Bjørntvedt Buhaug, fikk de en innføring i hvilke muligheter og utfordringer Viken-bonden står ovenfor.

Populært med fangvekster

Med sitt ønske om et grønnere Viken, ønsket Grimstad å lære mer om fangvekster. Det er vekster som kan sås samtidig som hovedveksten eller før eller etter høsting. Ved å så fangvekster maksimer man plantedekke på jordet, også om høsten. I tillegg bidrar dette til bedre jordhelse. Andre positive egenskaper fangvekster kan ha er nitrogenfiksering, tilføring av organisk materiale, bedret jordstruktur, hindring av erosjon, bedret jordliv.

– Jo lenger det er vekst, jo lenger forsynes jordlivet med energi. Og da brytes planterester og annet organisk materiale ned, mens det frigjøres næring som det igjen blir bedre struktur av, fortalte Villadsen. Både hun og kollega Maren Holthe har mye erfaring med fangvekster, og har sett interessen vokse blant bøndene de siste årene.

Fangvekstmesterskapet 2019

For i fjor arrangerte NLR Øst et fangvekstmesterskap. Der fikk bønder mulighet til å konkurrere i å ha best nytte av fangvekster til sitt formål. Responsen på mesterskapet og fangvekst-fagdagen som fulgte, var stor, noe som vitner om bred interesse for fangvekster i hele fylket. Og dette har altså politikerne også fanget opp. De ser svært positivt på fangvekster, og ønsker altså å motivere bønder til plantedekke også etter høsting av hovedveksten.

Potensialt for fangvekstdyrking i stort. (Foto: Else Villadsen)

Karbonbinding

I Viken fylke ligger mye av jordbruksarealet til rette for kornproduksjon og dermed både opprettholde og øke matproduksjon i Norge. Dette fører til at mange bønder har ensidig kornproduksjon med få muligheter til å etablere eng som er nødvendig i flere husdyrproduksjoner. Da kan fangvekster være en god løsning med de positive effektene de har på jorda. Men det er ikke til å komme vekk ifra:

– Eng er alltid best. Både med tanke på jordhelse og karbonbinding, fortalte rådgiver Maren Holthe. Og karbonbinding var også noe politikerne var opptatt av; at landbruket i enda større grad skal bidra med karbonbinding. Og igjen kommer fangvekster og deres egenskaper inn som en del av løsningen.

– Vi ønsker å øke karbonlagring i jorda samtidig som vi sikrer vannmiljøet, sa Grimstad.

Det er likevel mye som mangler rundt kunnskapen om karbonbinding.

– Det trengs flere forsøk i Norge for å avgjøre hvor mye karbon som bindes. Det er noe også bøndene etterspør, fortalte Villadsen.

Aktuelt prosjekt: Karbon Agro

Nylig fikk NLR Øst midler fra Landbruksdirektoratets Klima- og miljøprogram til prosjektet Karbon Agro. Det er et tre-årig prosjekt som skal se på muligheter og utfordringer forbundet med driftsformen Conservation Agriculture (CA) under norske forhold.

Les mer: Karbon Agro – fremtidens matproduksjon? 

Det internasjonale konseptet sverger til minimal eller redusert jordarbeiding, kontinuerlig plantedekke og variert vekstskifte og blir sett på som en klimavennlig dyrkingspraksis.

Sammen med seks bønder skal de gjennom erfaringsdeling, markvandringer tiltaksplaner, skal de øke kunnskapen rundt CA hos både bonden, rådgiverne selv og næringa. Ønsket er å utvikle og kommunisere en helhetligdyrkningspraksis som skal sikre og ivareta norsk matjord og fremtidig matproduksjon. Økt bærekraft med lavere klimagassutslipp og økt karbonbinding i landbruket er også sentrale mål i prosjektet.

Markdag med fangvekster i fokus. (Foto: NLR Øst)

Samarbeidet med de seks bøndene og næringa er viktig for å lykkes med et slikt prosjekt og øke kompetansen rundt driftsformer som har stort fokus på samspill mellom produksjon og biologiske jordforhold.

NLR Innovasjon Osloregion

Sammen med NLR Østafjells og NLR Viken har NLR Øst prosjektet NLR Innovasjon Osloregion. Med støtte fra både fylkesmenn og fylkeskommuner, jobber de for å løfte ideer og definere behov fra produsenter i landbruket inn i forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU). Prosjektet Karbon Agro har opprinnelse i en brukerstyrt ide, og kompetansemegling har vært et nyttig verktøy for realisering. Sammen skal kompetansemeglerne og rådgiverne i NLR hjelpe produsenter med å utvikle, presentere og realisere gode ideer.

Etter endt møte var alle litt klokere enn før møtestart, og en samlet gjeng fylkespolitikere lot seg inspirere og uttalte om videre arbeid med landbruksstrategi:

– Dette er gøy!

– Så kult! utbrøt fylkesråd Grimsted da han fikk høre at denne håndfulle, fine jordstrukturen var fra ensidig kornproduksjon med fangvekster. (Foto: Else Villadsen)

 

Marken er en effektiv bidragsyter i å bedre jordstruktur. (Foto: Else Villadsen) Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.