Spre eller så fangvekster?

06.08.2020 (Oppdatert: 06.08.2020)

Uavhengig av metode bør fangvekstene etableres i august.

Else Villadsen. Foto: Maren Holthe

Flere er i gang med å viftespre fangvekster, andre venter på å så dem etter tresking og noen har fortsatt ikke bestemt seg for om de skal prøve seg for første gang i år.

Er du av dem som fortsatt ikke har bestemt deg helt eller bestilt frø? Ta en titt på punktene nedenfor som er avgjørende for artsvalg, og ring gjerne oss om du vil ha en diskusjonspartner:

  • Hvilket formål skal fangvekstene ha?
  • Vil du ha overvintrende eller utvintrende fangvekster?
  • Hvilken etableringsmetode har du utstyr eller kapasitet til?
  • Hvilken vekst skal de etableres i eller etter?
    • Hvilke ugrasmidler har du brukt på kornet?
    • Vekstfølgesykdommer som må hensyntas?
    • Prisnivå på frøblanding?

Usikker på hvilken etableringsmetode du skal velge? Her er noen ting å tenke på:

Etablering med såmaskin gir bedre spireråme og jevnere etablering av små lette frø, men det bør skje innen 25. august. Har du kapasitet til å så fangvekster samme dag eller dagen etter innhøsting? Husk også at jordkontakt ikke opphever begrensningene i kort veksttid, og såmaskinen som brukes må klare å legge frøene i jorda- ikke i halmen.

Viftespredning bør gjøres maks 1- 2 uker før forventet tresking, og helst før nedbør. Effektivt og kan gi en viktig uke ekstra med vekst, men mindre sikker etableringsmetode med tanke på fare for utsatt tresking og ulike frø sin spredbarhet.

Halmhåndteringen er viktig!

God kutting og spredning er en forutsetning for jevn fangvekstetablering. Lang stubb kan skygge for fangvekstene, men gir mindre kutta halm. Lav stubb gir mer lys, men mer kutta halm og en må sørge for å ikke treske hodet av nyspirte fangvekster.

Uavhengig av metode bør fangvekstene etableres i august.

Vil du vite mer om fangvekster

Ta kontakt med Else Villadsen eller Maren Holthe.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.